Coca-Cola Hellenic, Irlanda dhe Irlanda Veriore u shpallën Prodhuesi i Gjelbër i vitit të Irlandës për vitin në Çmimet e Gjelbra të mbajtur në Dublin.

Coca-Cola Hellenic, Irlanda dhe Irlanda Veriore u shpallën “Prodhuesi i Gjelbër” i vitit të Irlandës për vitin në Çmimet e Gjelbra të mbajtur në Dublin.