Coca-Cola HBC në Rumani fitoi si më i miri për projektin e Kulturës dhe Angazhimit Organizativ për Play-in për të fituar kuadrin strategjik në çmimet e shkëlqyera të Klubit të HR.

E martë, 1 janar 2013

Coca-Cola HBC në Rumani fitoi si më i miri për projektin e Kulturës dhe Angazhimit Organizativ për Play-in për të fituar kuadrin strategjik në çmimet e shkëlqyera të Klubit të HR.