Coca-Cola HBC është rikonfirmuar si një komponent i Indeksit të Qëndrueshmërisë Ethibel Excellence Europe nga 21/09/2018.

Coca-Cola HBC është rikonfirmuar si një komponent i Indeksit të Qëndrueshmërisë Ethibel Excellence Europe nga 21/09/2018.