Në Coca-Cola HBC, ne kemi qenë duke përkrahur qëndrueshmërinë për shumë vite. Këtë vit ne jemi të kënaqur që kemi siguruar një pozicion në Bordin e Përgjegjësisë së Angazhimit të Furnizuesit të përpiluar nga CDP, platforma udhëheqëse e zbulimit mjedisor jo fitimprurës. Kjo do të thotë që po udhëheqim rrugën me veprimet dhe strategjitë tona për të menaxhuar ndryshimet e karbonit dhe klimës në të gjithë rrjetin tonë të furnizimit - nga mbjellja dhe korrja e mallrave deri te linja e prodhimit.

Në Coca-Cola HBC, ne kemi qenë duke përkrahur qëndrueshmërinë për shumë vite. Këtë vit ne jemi të kënaqur që kemi siguruar një pozicion në Bordin e Përgjegjësisë së Angazhimit të Furnizuesit të përpiluar nga CDP, platforma udhëheqëse e zbulimit mjedisor jo fitimprurës. Kjo do të thotë që po udhëheqim rrugën me veprimet dhe strategjitë tona për të menaxhuar ndryshimet e karbonit dhe klimës në të gjithë rrjetin tonë të furnizimit – nga mbjellja dhe korrja e mallrave deri te linja e prodhimit.