Nikos Kalaitzidakis, Drejtor i Përgjithshëm i Coca-Cola HBC Polska, mori çmimin prestigjoz Vector 2015 për përfshirjen e përgjegjësisë sociale të korporatës në strategjinë e përgjithshme të kompanisë si dhe zbatimin e suksesshëm të kësaj strategjie nga ai dhe ekipi i tij.

E shtunë, 16 janar 2016

Nikos Kalaitzidakis, Drejtor i Përgjithshëm i Coca-Cola HBC Polska, mori çmimin prestigjoz Vector 2015 për përfshirjen e përgjegjësisë sociale të korporatës në strategjinë e përgjithshme të kompanisë si dhe zbatimin e suksesshëm të kësaj strategjie nga ai dhe ekipi i tij.