E martë, 1 janar 2013 Sistemi Coca-Cola në Serbi fitoi çmimin e vullnetarizmit të korporatës nga Forumi i Biznesit të Serbisë dhe Smart kolektiv, me 'Let's Move Magic Together' gjykuar Partneriteti më i suksesshëm i Komunitetit Lokal.

Sistemi Coca-Cola në Serbi fitoi çmimin e vullnetarizmit të korporatës nga Forumi i Biznesit të Serbisë dhe Smart kolektiv, me ‘Let’s Move Magic Together’ gjykuar Partneriteti më i suksesshëm i Komunitetit Lokal.