Coca-Cola HBC Poloni, Cappy Apple Grapefruit Cactus dhe Cappy Apple Mint Lemongrass fituan tri yje të arta për shije të lartë dhe dy yje të arta për shije të shquara nga Instituti Ndërkombëtar i Shijes dhe Cilësisë.

Coca-Cola HBC Poloni, Cappy Apple Grapefruit Cactus dhe Cappy Apple Mint Lemongrass fituan tri yje të arta për shije të lartë dhe dy yje të arta për shije të shquara nga Instituti Ndërkombëtar i Shijes dhe Cilësisë.