Programi mjedisor Misioni i Ujit u pranua në Çmimet Europiane të CSR, skemë kjo e Komisionit Evropian për të njohur bizneset me vlerë të kontributit që mund të bëjnë për komunitetet.

E martë, 1 janar 2013

Programi mjedisor Misioni i Ujit u pranua në Çmimet Europiane të CSR, skemë kjo e Komisionit Evropian për të njohur bizneset me vlerë të kontributit që mund të bëjnë për komunitetet.